top of page

Heim-collectief grijpt de asielcrisis aan om het bredere woningvraagstuk te herdenken en gaat op zoek naar innovatieve woonvormen die uitnodigen tot wonen in diversiteit. Daarbij staat het een transitie voor waarbij de huidige corporatieve en sterk geprivatiseerde organisatie van de vastgoedmarkt volgens een meer coöperatieve logica wordt herdacht. Via ontwerpend onderzoek en geïnspireerd door waardevolle initiatieven van middenveldorganisaties in binnen- en buitenland, onderzoekt Heim hoe een permanente en flexibele structuur voor tijdelijke woonvormen kan worden ontwikkeld

bottom of page